در حال بارگذاری . . .

دعوت شرکت آدرین مدآزمااز فعالان عرصه علوم آزمایشگاهی کشور جهت بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی ایران هلث 2018

شرکت آدرین مد آزما مقدم شرکت کنندگان گرامی را در نمایشگاه بین المللی ایران هلث 2018گرامی میدارد . 

وعده ما بیست ونهم خردادلغایت یکم تیر ماه نود وهفت محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران سالن 5